Dataskydd

Deklaration om uppgiftsskydd

Om inte annat anges nedan är tillhandahållandet av dina personuppgifter varken juridiskt eller avtalsmässigt obligatoriskt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att lämna dina uppgifter. Att inte tillhandahålla dem får inga konsekvenser. Detta gäller endast så länge som det inte anges något annat i nedanstående behandlingsförfaranden.

"Personuppgifter" är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler
Du kan använda våra webbplatser utan att lämna personuppgifter. 
Varje gång vår webbplats nås överförs användaruppgifter till oss eller våra webbhotell/IT-tjänsteleverantörer av din webbläsare och lagras i serverloggfiler. Dessa lagrade uppgifter omfattar till exempel namnet på den webbplats som anropas, datum och tid för förfrågan, IP-adress, mängden överförda uppgifter och den leverantör som gör förfrågan. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR på grund av vårt legitima intresse av att se till att vår webbplats fungerar smidigt och att förbättra våra tjänster.

 

Kontakta

Ansvarig person/Dataskyddsombud

Kontakta oss när som helst. Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för databehandlingen finns i vårt rättsliga meddelande.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud direkt på följande adress: [email protected]

Proaktiv kontakt med kunden via e-post
Om du tar proaktiv kontakt med oss via e-post samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du har angett. Syftet med databehandlingen är att hantera och besvara din kontaktförfrågan.
Om den första kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid köpintresse, skapande av order) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Om den första kontakten sker av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att hantera och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, av skäl som har att göra med din särskilda situation.
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer därefter att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

 

Insamling och behandling vid användning av kontaktformuläret 
När du använder kontaktformuläret kommer vi endast att samla in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) i den omfattning som du har angett. Uppgiftsbehandlingen sker i syfte att ta kontakt.
Om den första kontakten tjänar till att genomföra åtgärder före avtalstillfället (t.ex. konsultation vid köpintresse, skapande av order) eller gäller ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Om den första kontakten sker av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 f i GDPR för att tillgodose vårt överordnade, legitima intresse av att hantera och besvara din förfrågan. I detta fall har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig och som utförs på grundval av artikel 6.1 f i GDPR, av skäl som har att göra med din särskilda situation.
Vi kommer endast att använda din e-postadress för att behandla din begäran. Slutligen kommer dina uppgifter att raderas, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

 

Kundkonto            Beställningar      

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den omfattning som anges där. Uppgiftsbehandlingen sker i syfte att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderbehandlingen. Behandlingen kommer att ske på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Ditt kundkonto kommer då att raderas.

 

Insamling, behandling och överföring av personuppgifter i beställningar
När du lämnar in en beställning samlar vi in och använder dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och hantera din beställning samt för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållandet av uppgifter är nödvändigt för att ett avtal ska kunna ingås. Om uppgifterna inte lämnas kommer det att förhindra att ett avtal ingås. Behandlingen kommer att ske på grundval av artikel 6.1 b i GDPR och är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. 

Dina uppgifter överförs här till exempel till de fraktföretag och dropshippingleverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för hantering av beställningen och IT-tjänsteleverantörer som du har valt. Vi följer strikt de rättsliga kraven i varje enskilt fall. Omfattningen av dataöverföringen begränsas till ett minimum.

 

Utvärderingar Reklam      

Insamling av uppgifter när du lägger upp en kommentar 
När du kommenterar en artikel eller ett bidrag samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, kommentartext) endast i den omfattning som du har angett. Behandlingen tjänar till att göra det möjligt för dig att kommentera och att visa kommentarerna. Genom att lämna kommentaren godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen kommer att ske på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Dina personuppgifter kommer då att raderas.

Vid publicering av din kommentar kommer endast det namn som du har angett att publiceras.

När du lämnar din kommentar kommer även din IP-adress att sparas för att förhindra missbruk av kommentarsfunktionen och för att garantera säkerheten i våra IT-system. Genom att lämna in kommentaren godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen kommer att ske på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Din IP-adress kommer då att raderas.

Användning av din e-postadress för utskick av nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress utanför den avtalsenliga behandlingen uteslutande för att skicka ett nyhetsbrev till dig i vårt eget marknadsföringssyfte, om du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda den relevanta länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributören.

Dina uppgifter kommer att vidarebefordras till en tjänsteleverantör för e-postmarknadsföring i samband med orderhantering. De kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.

Användning av din e-postadress för utskick av direktmarknadsföring 
Vi använder din e-postadress, som vi fått i samband med försäljning av en vara eller tjänst, för elektronisk överföring av marknadsföring för våra egna varor eller tjänster som liknar dem som du redan har köpt av oss, om du inte har motsatt dig denna användning. Du måste ange din e-postadress för att ett avtal ska kunna ingås. Om du inte anger den förhindrar du att ett avtal ingås. Behandlingen kommer att utföras på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring. Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att kontakta oss. Kontaktuppgifter för att utöva din rätt till invändningar hittar du i vårt impressum. Du kan också använda den länk som finns i marknadsföringsmeddelandet. Detta medför inga andra kostnader än överföringskostnader till grundtaxor.

 

Rederier        Varuförvaltning      

Vidarebefordran av din e-postadress till rederier för information om leveransstatus.
Vi vidarebefordrar din e-postadress till fraktbolaget i samband med avtalsbehandling, om du uttryckligen har godkänt detta i beställningsprocessen. Vidarebefordringen sker för att vi ska kunna informera dig per e-post om din beställnings leveransstatus. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. a GDPR med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss eller transportföretaget utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet.

Användning av ett externt varuhanteringssystem
Vi använder ett varuhanteringssystem i samband med beställningsbehandlingen för avtalsenlig behandling. För detta ändamål skickas dina personuppgifter som samlas in i samband med beställningen till CSB 

Leverantörer av betalningstjänster      

Användning av PayPal
Alla PayPal-transaktioner omfattas av PayPals dataskyddsförklaring. Du hittar den på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=en.

Användning av PayPal Express
På vår webbplats används betaltjänsten PayPal Express från PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; "PayPal").
Behandlingen av uppgifter gör det möjligt för oss att erbjuda dig möjligheten att betala via betaltjänsten PayPal Express.
För att integrera denna betaltjänst är det viktigt att PayPal samlar in, lagrar och analyserar data när du besöker webbplatsen (t.ex. IP-adress, enhetstyp, operativsystem, webbläsartyp, enhetens plats). Cookies kan användas för detta ändamål. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare. 
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR på vårt överordnade legitima intresse av ett kundorienterat erbjudande av olika betalningsmetoder. Av skäl som rör din speciella situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter om dig.
Genom att välja och använda "PayPal Express" kommer de uppgifter som krävs för betalningshantering att lämnas till PayPal för att genomföra avtalet med dig med hjälp av den valda betalningsmetoden. Uppgifterna behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR.
Ytterligare information om databehandling vid användning av betaltjänsten Paypal Express finns här i den tillhörande dataskyddspolicyn.

 

Kakor 

På vår webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som sparas i användarens webbläsare eller av användarens webbläsare på dennes datorsystem. När en användare ringer upp en webbplats kan en cookie sparas på användarens operativsystem. Denna cookie innehåller en karakteristisk teckensträng som gör det möjligt att tydligt identifiera webbläsaren när webbplatsen anropas igen.

Cookies lagras på din dator. Du har därför full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja motsvarande tekniska inställningar i din webbläsare kan du bli informerad innan cookies sätts och du kan besluta om du vill acceptera denna inställning i varje enskilt fall samt förhindra lagring av cookies och överföring av de uppgifter som de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att detta kan hindra dig från att utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut.
Med hjälp av länkarna nedan kan du ta reda på hur du hanterar cookies (eller avaktiverar dem, bland annat) i de vanligaste webbläsarna:

Webbläsare Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Tekniskt nödvändiga kakor
I den mån ingen annan information ges i dataskyddsförklaringen nedan använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies cookies för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies gör det också möjligt för våra system att känna igen din webbläsare efter ett sidbyte och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. Dessa tjänster kräver att webbläsaren känns igen efter ett sidbyte.

Användningen av cookies eller jämförbar teknik sker på grundval av Art. 25 § 2 TTDSG. Behandlingen sker på grundval av art. 6 (1) lit. f GDPR på grund av vårt till stor del berättigade intresse av att säkerställa optimal funktionalitet på webbplatsen samt en användarvänlig och effektiv utformning av vårt tjänsteutbud.
Du har rätt att motsätta dig denna behandling av dina personuppgifter enligt art. 6 (1) lit. f GDPR, av skäl som rör din personliga situation.

Användning av Consentmanager
Vår webbplats använder samtyckeshanteringsverktyget Consentmanager från Consentmanager AB (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige; "Consentmanager").
Verktyget gör det möjligt för dig att ge samtycken till databehandling via webbplatsen, i synnerhet placering av cookies, och att använda din rätt till återkallelse för redan beviljade samtycken.
Behandlingen av uppgifter tjänar syftet att inhämta nödvändiga samtycken för databehandling och att dokumentera dessa, och därmed uppfylla lagstadgade skyldigheter.
Cookies kan användas för detta ändamål. I denna process kan bland annat följande information samlas in och överföras till Consentmanager: Datum och tid för sidans hämtning, information om vilken webbläsare och enhet du använder, anonymiserad IP-adress, uppgifter om opt-in och opt-out. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
Uppgiftsbehandlingen utförs på grundval av artikel 6.1 c i GDPR för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
Mer information om dataskydd hos Consentmanager finns på: https://www.consentmanager.net/privacy.php.

Analys      

Användning av Google Analytics
Vår webbplats använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google").
Behandlingen av uppgifter tjänar till att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål.
Google kommer att använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster till webbplatsoperatören i samband med webbplats- och internetanvändning. I denna process kan bland annat följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för åtkomst till webbplatsen, klickväg, information om webbläsaren och den enhet du använder, besökta sidor, referens-URL (webbplats via vilken du kom åt vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics är inte förknippad med några andra uppgifter som innehas av Google.
Google Analytics använder teknik som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av dessa om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google förlitar sig på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skyddet av personuppgifter, som finns på: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://business.safety.google/adsprocessorterms/.Both Google och de amerikanska myndigheterna har tillgång till dina uppgifter. Google kan kombinera dina uppgifter med andra uppgifter, t.ex. din sökhistorik, personliga konton, användningsuppgifter från andra enheter och all annan information som Google har om dig. 
IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Google använder detta för att i förväg förkorta din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i andra länder som undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av art. 25 para. 1 p. 1 TTDSG i samband med art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av art. 6 par. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet.
Du kan hitta mer detaljerad information om användningsvillkoren och dataskyddet på https://www.google.com/analytics/terms/de.html och/eller på https://www.google.de/intl/de/policies/ och på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en.

 

Insticksprogram

Användning av Google Tag Manager
Vår webbplats använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google"). Denna applikation hanterar JavaScript-taggar och HTML-taggar som särskilt används för att implementera spårnings- och analysverktyg. Uppgiftsbehandlingen tjänar till att underlätta den behovsbaserade utformningen och optimeringen av vår webbplats. Själva Google Tag Manager lagrar varken cookies eller behandlar personuppgifter. Den gör det dock möjligt att utlösa ytterligare taggar som kan samla in och behandla personuppgifter. Mer detaljerad information om användarvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

 
Inbäddning av idealo-logotypen
Logotypen från vår partner idealo (idealo internet GmbH, Ritterstraße 11, 10969 Berlin) är inbäddad på vår webbplats. När du går in på vår webbplats skickas information automatiskt till idealos server via den webbläsare som används på din enhet. Denna information lagras tillfälligt i en serverloggfil i 7 dagar. Följande information registreras utan att du gör något och lagras tills den automatiskt raderas:

-IP-adress för den dator som begär det,
-Datum och tid för åtkomsten,
-namn och URL för den hämtade filen,
-den webbplats från vilken åtkomsten skedde (hänvisande URL),
-webbläsaren som används och, i förekommande fall, datorns operativsystem samt namnet på din leverantör av åtkomst.

Systemets tillfälliga lagring av IP-adressen är nödvändig för att möjliggöra tillhandahållandet av webbplatsen. IP-adressen måste därför lagras under hela sessionen. Lagring i loggfiler sker för att garantera webbplatsens funktionalitet. Uppgifterna används också för att optimera webbplatsen och garantera säkerheten i de informationstekniska systemen. Dessa uppgifter lagras inte tillsammans med andra personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter är artikel 6.1.1 f i GDPR.

Användning av Google Fonts
Vi använder Google Fonts från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "Google") på vår webbplats.
Databehandlingen tjänar till att underlätta en konsekvent visning av typsnitt på vår webbplats. För att ladda teckensnitten upprättas en anslutning till Googles servrar när sidan nås. Bland annat din IP-adress och information om vilken webbläsare du använder kommer att behandlas och överföras till Google. Dessa uppgifter är inte kopplade till ditt Google-konto. Dina uppgifter kan överföras till USA. För USA finns inget beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen. Uppgiftsöverföringen kommer bland annat att baseras på standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns på följande adress: https://policies.google.com/privacy/frameworks.
Behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av en användarvänlig och estetisk utformning av vår webbplats. Du har rätt att av skäl som rör din personliga situation när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR genom att kontakta oss.
Mer detaljerad information om databehandling och dataskydd hittar du på https://www.google.de/intl/de/policies/ och https://developers.google.com/fonts/faq.

 

Berörda personers rättigheter och lagringstid

Lagringens varaktighet 
Efter att den avtalsenliga behandlingen har slutförts lagras uppgifterna först under garantitiden, därefter i enlighet med de lagringstider som föreskrivs i lag, särskilt skatte- och handelslagstiftningen, och raderas sedan efter att perioden har löpt ut, om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

 
Rättigheter för den berörda personen
Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt art. 15-20 GDPR: Rätt till information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet. Du har också rätt att göra invändningar mot behandling enligt art. 6.1 i GDPR och mot behandling för direktmarknadsföring i enlighet med artikel 6.1 i GDPR. 21 (1) GDPR.

 
Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten
Du har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten enligt art. 77 GDPR om du anser att dina uppgifter inte behandlas lagligt.

 
Rätt att invända
Om den databehandling som beskrivs här baseras på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 f GDPR har du rätt att av skäl som beror på din speciella situation när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter med framtida verkan.
Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter, eller om behandlingen är avsedd för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 Om personuppgifter behandlas för direktreklam kan du när som helst invända mot detta genom att meddela oss. Om invändningen är framgångsrik kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för direktreklam.

senaste uppdatering: 10.01.2022